ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងCoVID-19 ៤នាក់ ទៀតហើយ សរុបកើនដល់៥១នាក់​…

345

(ភ្នំពេញ)៖ តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅវេលាម៉ោង១៩និង៣០នាទីយប់ ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បានរកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន៤ករណីទៀតហើយ ក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរត្រឡប់មកពីចូលរួមពិធីសាសនានៅម៉ាឡេស៊ី ៣នាក់ និងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ ធ្វើឱ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់៥១នាក់