ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ៖ បង្ក្រាប២៨ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៤នាក់…

197

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប២៨ករណី ក្នុងនោះ ករណីប្រើប្រាស់៨ករណី, ជួញដូរ២០ករណី និងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ៥៤នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាបចំនួន១,៣៥៩ករណី ឃាត់មនុស្ស២,៧៤៨នាក់ (ស្រី១៥៧នាក់)៕